Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 587/6, 543, 233/3 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 25.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 25.01.2017 09:15. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony