Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.32.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia ulicznego” na działkach nr ewid.gr. 93/4, 674/1, 793, 673/6, 673/1, 672/7, 675/10, 675/11, 676, 677, 678, 679, 680, 681/4, 682/6, 672/8, 674/2, 674/3, 681/5, 682/2, 683/1, 673/7, 673/6, 672/7, 734   położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 14.11.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 26.04.2019 12:53. Wygasa 15.12.2018. Odsłon 8113
Wersja : 1 2 3 
Początek strony