Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Obwieszczenie Nr IMi.507.1.963.2017 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, pod warunkiem jak w postanowieniu dla inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej 15kV od GPZ Mielec do stacji trafo Rzędzianowice 10 ZWD” na działkach o nr ew. 922, 921, 1928, 1935, 1927/2, 1927/1, 1043, 1809, 1825, 1826, 1831/2, 1832, 1837/2, 1841/2, 1842/2, 1846, 1847, 1848, 1849, 1855, 1854/1, 1856/1, 1857/1, 1858, 1861/1, 1862, 1863, 1966, 1867/2, 1872/1, 1873/3, 1875, 1876/3, 1877/2, 1878/1, 1879/1, 1884, 1882/3, 1882/1 położonych w m. Rzędzianowice obr. 43, na działkach nr ew. 876, 866, 785/3, 827, 826/3, 826/1, 804/1, 804/3, 808, 632 położonych w m. Złotniki obr. 48 oraz na działkach nr ew. 746, 779/5, 779/4, 779/6, 779/8, 800/1, 799/1, 800/2, 805/3, 806/3, 807 położonych w m. Mielcu obr. 1 Stare Miasto”.
powrót...
Informacja wytworzona przez Małgorzata Wajda dnia 07.12.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.12.2017 15:27. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony