Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.28.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.08.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 83, 61, 60/1, 90, 99/1, 100/6 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2019 Utworzono: 12.08.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.27.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.08.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działce nr ewid. gr. 1239/17 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2019 Utworzono: 12.08.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.08.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid. gr. 1126/5, 110, 1190, 1126/6, 1127/2, 1128/2 położonych w miejscowości Chrząstów, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2019 Utworzono: 12.08.2019
Zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego
Zawiadomienie Nr I-V.746.2.20.2019 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6.08.2019 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech peronów osobowych wraz z dojściami i wyposażeniem na przystankach osobowych [...] w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, etap II” na terenie kolejowym zamkniętym”.
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2019 Utworzono: 08.08.2019
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
Obwieszczenie Nr I-V.746.2.20.2019 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6.08.2019 r.  w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech peronów osobowych wraz z dojściami i wyposażeniem na przystankachosobowych [...] w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, etap II” na terenie kolejowym zamkniętym”.
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2019 Utworzono: 08.08.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.4.421.223.2019.AK Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z zakładu produkcyjnego Kirchhoff Polska Sp. z o.o. do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Euro-Eko Media Sp. z o.o., zlok
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2019 Utworzono: 08.08.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.22.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.08.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 292/8, 292/7, 292/6, 292/5, 293/7, 293/5 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2019 Utworzono: 08.08.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr KR.ZUZ.4.421.120.2019.MO Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód zgodnie z art. 389 pkt. 2 w związku z art. 34 pkt 3 ustawy Prawo wodne tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej trzystanowiskowej, zlokalizowanej na działce o nr ewid
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2019 Utworzono: 06.08.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.72.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.08.2019 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy prowadzonej z wniosku Państwa Kingi i Adriana Bik, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczo-garażowego na działce nr ewid. 396/2 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2019 Utworzono: 06.08.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.21.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 1.08.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid. gr. 1553 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2019 Utworzono: 01.08.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 1.08.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 519/6, 519/8, 519/9, 519/17, 519/19, 519/22, 519/23, 519/24 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2019 Utworzono: 01.08.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielec na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2019 Utworzono: 31.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.25.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.07.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 139, 1956/1, 194, 193, 192, 191 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2019 Utworzono: 29.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.20.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.07.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: "Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekty do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych" w miejscowości Książnice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2019 Utworzono: 26.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.25.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.07.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 292/8, 292/7, 292/6, 292/5, 293/7, 293/5 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2019 Utworzono: 25.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.18.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.07.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 533/7, 533/2 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 22.07.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie nr RZ.ZUZ.2.421.175.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji udzielającej Gminie Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Książnice, gmina Mielec oraz na gromadzenie ścieków komunalnych na obszarze szcz
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 19.07.2019

archiwum... Początek strony