Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 21/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie przeniesienia władania na zasadach posiadania samoistnego...
Załączniki:
zarzadzenie 21_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 20/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 20_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 97/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających...
Załączniki:
zarzadzenie 97_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 201/2016, Z dnia: 19.08.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_201_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 186/2016, Z dnia: 23.05.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Załączniki:
zarzadzenie_186_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 61/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 61_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 64/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
zarzadzenie 64_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 165/2016, Z dnia: 04.02.2016


w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
Załączniki:
zarzadzenie_165_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 45/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 45_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 98/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzowie
Załączniki:
zarzadzenie 98_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 162/2016, Z dnia: 01.02.2016


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego 2016 r.
Załączniki:
zarzadzenie_162_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 198/2016, Z dnia: 20.07.2016


w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_198_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 146/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 146_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 184/2016, Z dnia: 04.05.2016


w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Mielec w trybie pozakonkursowym.
Załączniki:
zarzadzenie_184_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 161/2016, Z dnia: 01.02.2016


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.
Załączniki:
zarzadzenie_161_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony