Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 136/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie...
Załączniki:
zarzadzenie 136_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 42/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: nieodpłatnego przekazania drzewa...
Załączniki:
zarzadzenie 42_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 149/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji do spraw wyceny działek...
Załączniki:
zarzadzenie 149_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 130/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 130_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 50/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 50_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 12/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych...
Załączniki:
zarzadzenie 12_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 43a/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania auditorów wewnętrznych oraz określenia...
Załączniki:
zarzadzenie 43a_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 115/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy Mielec...
Załączniki:
zarzadzenie 115_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 37/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia wzorów urzędowych formularzy, druków i pieczęci komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 37_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 25/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa...
Załączniki:
zarzadzenie 25_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 3/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 3_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 63/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Trześni
Załączniki:
zarzadzenie 63_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 121/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 121_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 60/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
zarzadzenie 60_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 55/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 55_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 26  prawy
Początek strony