Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 432/2014, Z dnia: 31.03.2014


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załączniki:
zarzadzenie 432_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 433/2014, Z dnia: 31.03.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 433_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 431/2014, Z dnia: 31.03.2014


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2013 rok
Załączniki:
zarzadzenie 431_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 430/2014, Z dnia: 31.03.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 430_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 429/2014, Z dnia: 21.03.2014


w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzelowie
Załączniki:
zarzadzenie 429_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 428/2014, Z dnia: 21.03.2014


w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzelowie
Załączniki:
zarzadzenie 428_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 427/2014, Z dnia: 21.03.2014


w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Mielcu, obręb Stare Miasto
Załączniki:
zarzadzenie 427_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 425/2014, Z dnia: 21.03.2014


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Chorzelowie, do podpisania umowy na realizację projektu w ramach programu Erasmus+.
Załączniki:
zarzadzenie 425_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 426/2014, Z dnia: 21.03.2014


w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Mielcu, obręb Wojsław i Smoczka
Załączniki:
zarzadzenie 426_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 424/2014, Z dnia: 10.03.2014


W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania
Załączniki:
zarzadzenie 424_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 423/2014, Z dnia: 10.03.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 423_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 421/2014, Z dnia: 26.02.2014


w sprawie powołania Komisji do odbioru produktów: rzeczowych, materialnych i prawnych na rzecz Gminy Mielec w ramach - Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
Załączniki:
zarzadzenie 421_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 419/2014, Z dnia: 26.02.2014


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Przebudowa i remont budynku na potrzeby Urzędu Gminy Mielec i jej jednostek organizacyjnych”
Załączniki:
zarzadzenie 419_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 420/2014, Z dnia: 26.02.2014


W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: 1. Budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowości Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice, 2. Dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwum nowej siedziby Urzędu Gminy Mielec przy ul. Głowackiego 5
Załączniki:
zarzadzenie 420_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 422/2014, Z dnia: 26.02.2014


w sprawie powołania Komisji do całościowego odbioru produktów: rzeczowych, materialnych i prawnych w ramach - Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
Załączniki:
zarzadzenie 422_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony