Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 182/2016, Z dnia: 28.04.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_182_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 183/2016, Z dnia: 04.05.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadań
Załączniki:
zarzadzenie_183_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 184/2016, Z dnia: 04.05.2016


w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Mielec w trybie pozakonkursowym.
Załączniki:
zarzadzenie_184_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 185/2016, Z dnia: 09.05.2016


w sprawie powołania stałego zespołu do spraw współpracy z samorządami wsi w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_185_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 186/2016, Z dnia: 23.05.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Załączniki:
zarzadzenie_186_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 190/2016, Z dnia: 30.05.2016


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Książnicach
Załączniki:
zarzadzenie_190_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 187/2016, Z dnia: 31.05.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_187_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 188/2016, Z dnia: 31.05.2016


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z. s. w Chorzelowie za 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie_188_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 189/2016, Z dnia: 31.05.2016


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach
Załączniki:
zarzadzenie_189_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 191/2016, Z dnia: 29.06.2016


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki:
zarzadzenie_191_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 192/2016, Z dnia: 30.06.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_192_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 193/2016, Z dnia: 07.07.2016


w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej
Załączniki:
zarzadzenie_193_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 193/A/2016, Z dnia: 07.07.2016


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadań pod nazwą
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 194/2016, Z dnia: 12.07.2016


W sprawie ogłoszenia informacji dot. lokalu przeznaczonego do wynajęcia na działalność ochrony zdrowia na okres do 3 lat wchodzącego w skład budynku starej szkoły usytuowanej w miejscowości Chorzelów 106 na działce nr 1266 obręb Chorzelów
Załączniki:
zarzadzenie_194_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 195/2016, Z dnia: 12.07.2016


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia nr 193/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej
Załączniki:
zarzadzenie_195_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony