Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 203/B/2016, Z dnia: 31.08.2016


w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 204/2016, Z dnia: 12.09.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_204_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 205/2016, Z dnia: 16.09.2016


w sprawie umorzenia przez Gminę Mielec należności z tytułu długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Złotnikach
Załączniki:
zarzadzenie_205_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 206/2016, Z dnia: 16.09.2016


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Chorzelowska- Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_206_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 207/2016, Z dnia: 21.09.2016


W dniu 27 września 2016 roku zostanie przeprowadzony gminny trening systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ na temat: „Doskonalenie procedur prognozowania, wymiany informacji oraz ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w ramach reagowania przez podmioty systemu zarządzania kryzysowego i formacji SWA wszystkich szczebli, na zagrożenia czasu pokoju i wojny" pk. „BIESZCZADY 2016".
Załączniki:
zarzadzenie_207_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 208/2016, Z dnia: 23.09.2016


w sprawie : powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych
Załączniki:
zarzadzenie_208_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 209/2016, Z dnia: 23.09.2016


w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec”
Załączniki:
zarzadzenie_209_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 21/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie przeniesienia władania na zasadach posiadania samoistnego...
Załączniki:
zarzadzenie 21_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 210/2016, Z dnia: 30.09.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_210_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 211/2016, Z dnia: 30.09.2016


w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej
Załączniki:
zarzadzenie_211_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 212/2016, Z dnia: 01.10.2016


w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski dotyczące nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Załączniki:
zarzadzenie_212_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 212/A/2016, Z dnia: 03.10.2016


w sprawie powołania Komisji Odbioru robót zadania pn. "Przebudowa Stacji SUW w Chorzelowie"
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 213/2016, Z dnia: 05.10.2016


w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_213_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 214/2016, Z dnia: 06.10.2016


w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_214_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 215/2016, Z dnia: 10.10.2016


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Załączniki:
zarzadzenie_215_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 26  prawy
Początek strony