Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 495/2014, Z dnia: 26.08.2014


W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: ...
Załączniki:
zarzadzenie 495_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 496/2014, Z dnia: 29.09.2014


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych ...
Załączniki:
zarzadzenie 496_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 497/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie udzielenia upoważnień do sporządzania aktów pełnomocnictwa ...
Załączniki:
zarzadzenie 497_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 498/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu ...
Załączniki:
zarzadzenie 498_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 499/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań ...
Załączniki:
zarzadzenie 499_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 5/2014, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Zespołów Problemowych Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
Załączniki:
zarzadzenie 5_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 50/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 50_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 500/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań ...
Załączniki:
zarzadzenie 500_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 501/2014, Z dnia: 09.09.2014


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 501_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 502/2014, Z dnia: 12.09.2014


W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: ...
Załączniki:
zarzadzenie 502_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 503/2014, Z dnia: 12.09.2014


w sprawie przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 503_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 504/2014, Z dnia: 15.09.2014


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 504_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 505/2014, Z dnia: 18.09.2014


w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych ...
Załączniki:
zarzadzenie 505_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 506/2014, Z dnia: 18.09.2014


Zarządzenie Wójta Gminy Mielec - Szefa Obrony Cywilnej Gminy
Załączniki:
zarzadzenie 506_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 507/2014, Z dnia: 18.09.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań...
Załączniki:
zarzadzenie 507_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony