Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: VII/51/2015, Z dnia: 29.04.2015

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2015r.
Załączniki:
VII_51_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 , wersja 1

Numer: VII/46/2015, Z dnia: 29.04.2015

, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności nieruchomości (drogi) położonej w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielec.
Załączniki:
VII_46_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 , wersja 1

Numer: VII/48/2015, Z dnia: 29.04.2015

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
VII_48_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 , wersja 1

Numer: VII/50/2015, Z dnia: 29.04.2015

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Załączniki:
VII_50_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 , wersja 1

Numer: VIII/58/2015, Z dnia: 30.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka nr 1051/2 w obrębie 37 - Chorzelów
Załączniki:
VIII_58_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 , wersja 1

Numer: VIII/54/2015, Z dnia: 30.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Załączniki:
VIII_54_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 , wersja 1

Numer: VIII/52/2015, Z dnia: 30.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
Załączniki:
VIII_52_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 , wersja 1

Numer: VIII/57/2015, Z dnia: 30.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzania I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec nr 1/98 uchwalonego uchwałą Nr X/47/99 Rady Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999 r.
Załączniki:
VIII_57_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 , wersja 1

Numer: VIII/56/2015, Z dnia: 30.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVII/291/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
Załączniki:
VIII_56_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 , wersja 1

Numer: VIII/59/2015, Z dnia: 30.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
Załączniki:
VIII_59_2015.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 , wersja 2

Numer: VIII/53/2015, Z dnia: 30.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Załączniki:
VIII_53_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 , wersja 1

Numer: VIII/55/2015, Z dnia: 30.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
Załączniki:
VIII_55_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 , wersja 1

Numer: IX/62/2015, Z dnia: 08.07.2015

, Zmieniana:  
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mielec.
Załączniki:
IX_62_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.09.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.09.2015 , wersja 1

Numer: IX/63/2015, Z dnia: 08.07.2015

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
Załączniki:
IX_63_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.09.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.09.2015 , wersja 1

Numer: IX/61/2015, Z dnia: 08.07.2015

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załączniki:
IX_61_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.09.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.09.2015 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 31  prawy
Początek strony