Uchwały

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XL/318/2014, Z dnia: 31.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
Załączniki:
xl_318_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 , wersja 1

Numer: XL/319/2014, Z dnia: 31.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
Załączniki:
xl_319_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 , wersja 1

Numer: XL/320/2014, Z dnia: 31.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
Załączniki:
xl_320_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 , wersja 1

Numer: XL/321/2014, Z dnia: 31.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014r.
Załączniki:
xl_321_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 , wersja 1

Numer: XL/322/2014, Z dnia: 31.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
Załączniki:
xl_322_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 , wersja 1

Numer: XL/323/2014, Z dnia: 31.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
xl_323_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 , wersja 1

Numer: XL/324/2014, Z dnia: 31.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
Załączniki:
xl_324_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.04.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.04.2014 , wersja 1

Numer: XLI/325/2014, Z dnia: 28.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec
Załączniki:
xli_325_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 , wersja 1

Numer: XLI/326/2014, Z dnia: 28.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec
Załączniki:
xli_326_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 , wersja 1

Numer: XLI/327/2014, Z dnia: 28.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotniki oznaczonej jako działka 106/17 o powierzchni 0.0082 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec
Załączniki:
xli_327_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 , wersja 1

Numer: XLI/328/2014, Z dnia: 28.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Książnice oznaczonej jako działka 788 o powierzchni 1.40 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec
Załączniki:
xli_328_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 , wersja 1

Numer: XLI/329/2014, Z dnia: 28.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach
Załączniki:
xli_329_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 , wersja 1

Numer: XLI/330/2014, Z dnia: 28.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/150/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia planu sieci
oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec
Załączniki:
xli_330_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 20.05.2014 , wersja 1

Numer: XLI/331/2014, Z dnia: 28.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/151/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Mielec
Załączniki:
xli_331_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 , wersja 1

Numer: XLI/332/2014, Z dnia: 28.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec
Załączniki:
xli_332_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.06.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.06.2014 , wersja 1
 lewy  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Początek strony